Obchodné podmienky

Zmluvné podmienky objednávateľa a dodávateľa v rámci bodového systému pre zber odpadu podľa katalógového čísla 20 01 25 – použité rastlinné oleje a tuky.

 

Čerpanie produktov je platné len pre zmluvných partnerov so zmluvou uzatvorenou na bodový systém.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA, PODMIENKY

 

 1. Tieto  obchodné podmienky platia v znení uzatvorenej zmluvy o poskytovaní služieb pri zbere a odvoze odpadu odberateľom ako aj držiteľom odpadu a sú platné len pre odovzdaný odpad 20 01 25 – použité rastlinné oleje a tuky.
 2. Pomenovanie zmluvných strán vo veci bodového systému:
  • Objednávateľ – zákazník spoločnosti ESPIK Group s.r.o.
  • Dodávateľ – spoločnosť ESPIK Group s.r.o.
 3. Čerpanie nazbieraných bodov výmenou za produkty je platné len pre zmluvných partnerov so zmluvou uzatvorenou na bodový systém.
 4. Objednávka, ktorá nemá  uzatvorenú zmluvu o odvoze prepálených rastlinných olejov a tukov na bodový systém je automaticky stornovaná a neplatná.
 5. 1 kg  odpadu 20 01 25 - použité rastlinné oleje a tuky sa rovná 1 bodu.
 6. Bodový systém produktov je nastavený v nasledovných úrovniach:
  • od 1 do 4 000 bodov – približná hodnota 0,20 € za 1 bod
  • od 4 001 do 8 000 bodov – približná hodnota 0,25 € za 1 bod
  • od 8 001 do 11 000 bodov – približná hodnota 0,35 € za 1 bod
 7. V potvrdenom zbernom liste o zbere a odvoze odpadu (držiteľom ako aj odberateľom) sú zapísané záznamy o odbere odpadu, dátume odberu a množstve odberu.
 8. Množstvo odovzdaného odpadu si môže  odsledovať každá zmluvne viazaná prevádzka,  a to prihlásením do www.evidenciaodpadov.sk. Prihlasovacie meno a heslo je vygenerované automaticky, uvedené v prílohe  Zmluvy o zbere a odvoze kuchynského odpadu.
 9. Report, alebo nové prihlasovacie údaje do online evidencie si môže Objednávateľ (prevádzka) vyžiadať telefonicky, alebo e-mailom na info@espik.sk.
 10. Bodový systém je možné kedykoľvek uplatniť podľa produktového katalógu pri nazbieraní dostatočného počtu bodov pre vybraný produkt. Bodový systém je časovo ohraničený. Body exspirujú po 3 rokoch, alebo výpoveďou zmluvy.
 11. Na každý produkt sa vzťahuje manipulačný poplatok, na ktorý bude vystavená faktúra. Faktúra bude doručená e-mailom alebo poštou podľa zmluvných podmienok.
 12. Výška manipulačného poplatku (doplatku) je nasledovná:
  • do 2 000 bodov – variabilný doplatok: počet bodov x 0,01 € bez DPH
  • od 2 001 bodov - fixný doplatok: 20 € bez DPH
 13. Výška doplatku sa vzťahuje na 1 kus/balenie produktu v katalógu. Pri navýšení počtu kusov v košíku sa násobne navyšuje aj doplatok.
 14. Objednávateľ je povinný pri nároku na zhodnotenie bodov vypísať presné údaje:
  • Názov prevádzky
  • Adresa prevádzky
  • Tel. číslo
  • Email
  • Výber produktov
  • Tieto údaje je potrebné poslať emailom, alebo si produkty priamo objednať cez pokladňu v sekcii Katalóg odmien.
 15. Objednávateľ nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou poskytnutých osobných údajov.
 16. Všetky osobné údaje sú chránené v zmysle platných právnych predpisov, najmä Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“)
 17. Objednávateľ berie na vedomie, že termín dodania (dodacia lehota) objednaného tovaru na prevádzku je v rozmedzí 1 až 8 týždňov. V prípade, že dodávateľ nedodá tovar do 8 týždňov od prijatia objednávky, objednávateľ má nárok na finančnú kompenzáciu za objednaný tovar, a to formou prepočtu podľa bodu 6. týchto Obchodných podmienok.
 18. Dodávateľ si vyhradzuje právo dopĺňať katalóg v jednotlivých kategóriách, zároveň ho meniť, alebo mazať.
 19. Obrázky  niektorých produktov v katalógu sú len ilustračného charakteru. Popis, značka, majú pevný a nemenný charakter.
 20. Dodávateľ je sprostredkovateľom produktov z katalógu a nedisponuje skladovými zásobami produktov.
 21. V prípade nedostupnosti objednaného produktu z katalógu si Dodávateľ vyhradzuje právo poskytnúť objednávateľovi adekvátnu náhradu za nedostupný objednaný tovar, o čom ho bude dopredu informovať.

 

ESPIK Group s.r.o. 15.07.2022,  info@espik.sk, zákaznícka linka: +421 950 401 401