Obchodné podmienky

Zmluvné podmienky odberateľa a dodávateľa v rámci bodového systému pre zber odpadu podľa katalógového čísla 20 01 25 – použité rastlinné oleje a tuky

 

Čerpanie produktov je platné len pre zmluvných partnerov zo zmluvou uzatvorenou na bodový systém

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA, PODMIENKY

 

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uzatvorenej zmluvy o poskytovaní služieb pri zbere a odvoze odpadu  odberateľom ako aj držiteľom odpadu a sú platné len pre odovzdaný odpad 20 01 25 – použité rastlinné oleje a tuky.
 2. Čerpanie produktov je platné len pre zmluvných partnerov zo zmluvou uzatvorenou na bodový systém
 3. Objednávka ktorá nemá dostatočný počet bodov pre objednaný produkt, alebo nemá uzatvorenú zmluvu o odvoze prepálených rastlinných olejov a tukov na bodový systém je automaticky stornovaná a neplatná
 4. 1 kg  odpadu 20 01 25-  použité rastlinné oleje a tuky sa rovná jeden bod.
 5. V potvrdenom zbernom liste o zbere a odvoze odpadu (držiteľom ako aj odberateľom)  sú zapísané záznamy o odbere odpadu, dátume odberu a množstve odberu.
 6. Množstvo odovzdaného odpadu si môže  odsledovať každá zmluvne viazaná prevádzka  a to prihlásením do evidencia odpadov odpadu.  Prihlasovacie meno a heslo je vygenerované automaticky na druhej strane zmluvy o zbere a odvoze kuchynského odpadu.
 7. Report, alebo nové prihlasovacie údaje do online evidencií si môžete vyžiadať telefonicky, alebo mailom. info@espik.sk
 8. Bodový systém je možné kedy koľvek uplatniť podľa produktového katalógu pri nazbieraní dostatočného počtu bodov pre vybraný produkt. Bodový systém nie je časovo ohraničený.
 9. Každý produkt je spoplatnený symbolickou čiastkou a to počet bodov x 0.01 € kde pri prevzatí produktu je vystavená faktúra a zároveň aj doklad o úhrade.
 10. Držiteľ odpadu je povinný pri nároku na zhodnotenie bodov vypísať presné údaje
  • Názov prevádzky
  • Adresa
  • Tel.číslo
  • Email
  • Výber produktov
 11. Tieto údaje sú potrebné poslať emailom, alebo si produkty priamo objednať cez pokladňu eshopu.
 12. Odberateľ odpadov si vyhradzuje právo na dodanie tovaru na prevádzku a to v lehote do minimálne dvoch týždňov po prijatí objednávky na zhodnotenie bodov.
 13. Odberateľ odpadov  si vyhradzuje právo doplňovanie katalógu  v jednotlivých kategóriách, zároveň ju meniť, alebo mazať.
 14. Obrázky  niektorých produktov v katalógu sú len ilustračného charakteru. Popis, značka, majú pevný a nemenný charakter.

 

ESPIK Group s.r.o. 1.1.2015  info@espik.sk, infolinka: 0950 401 401